Proje Aktiviteleri

Tanışma, Kaynaşma ve Oyun
Amacı : Projeye yeni başlayan katılımcı ve eğitmenlerin birbiri ile tanışması kaynaşmasını sağlayabilmek.

Yaprak ve dal kolaj çalışması
Amacı : Bireyleri doğadaki bitki örneklerine yakınlaştırmak ve bir sanat ürünü haline dönüştürmek
 
Dünyanın Ekolojik dengesindeki değişimlerle ilgili Drama çalışması
Amacı : Katılımcıların sosyal becerilerinin yanında çevresel sorunlara karşı duyarlılığı arttırmak ve sorun çözme, akıl yürütebilme,yaratıcı düşünme gibi becerileri geliştirmek.
 
Kızılırmak Deltasında Organik Tarım Alanları ve Çiftliklerin Gezilmesi
Amacı : Tarımsal üretimde önemli bir potansiyeli barındıran Kızılırmak Deltasında yapılan ya da yapılabilecek organik üretimin önemi, yaygınlaştırılmasının gerekliliği ve teşviki ile organik tarım üretim ilkeleri konularında katılımcılara etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimlerin verilmesi. Katılımcılara etkili ve verimli tarımın hissettirilmesi
 
Kızılırmak Deltasının Doğal Floristik Özelliklerini İnceleme
Amacı : Kızılırmak Deltası’nın biyolojik çeşitliliğinin öğrenilmesi kapsamında, bitki türleri bakımından floristik zenginliğinin doğal ortamında incelenerek belirlenmesi.
 
Proje bitirme çalışmaları - Kısa rahatlama ( buzun erimesi )
Amacı : Yorulan katılımcıların rahatlamaları
 
Böcekler ve böceklerin insan kültüründeki yeri
Amacı : Böceklerin insanlar tarafından daha iyi tanınması, insanlara sevdirilmesi ve böceklerin insan kültüründeki rollerinin anlatılması
 
Kızılırmak Deltasında Saz Ekosistemi ve Sazların Değerlendirilerek El Sanatlarına Dönüştürülmesi
Amacı : Sulak alanların en önemli habitatlarından biri olan sazların su ekosistemiyle ilişkisi vurgulanarak, sazların kesimi, yereldeki değerlendirilmesi ve ticareti katılımcılara anlatılarak bunlardan yapılan el sanatları uygulamalı bir şekilde gösterilecektir.
 
Sulak Alan Ekosistemlerinde Manda ve Yerel Ürünleri
Amacı : Sulak alan vejetasyonunun en önemli belirleyicilerinden birisi olan mandanın, ekosistemle olan ilişkisi vurgulanarak, mandanın yerel yaşamda ki vazgeçilmezliği anlatılacaktır.
 
Proje ve Grup Çalışmaları Değerlendirmesi ve Sunumu
Amacı : Katılımcılara ilk günden itibaren Kızılırmak Deltasında, Kirlilik, Tarım, Balıkçılık, Saz, Kuşlar, Orman konularında mevcut sorunlara çözüm getiren projeler ürettirilecektir. Projeler, proje uzmanlarının danışmanlığında katılımcı gruplara hazırlatılacaktır.